Späť na zoznam

Ako zvládnuť stavbu domu v absolútnej pohode

Všetko začína výberom správneho pozemku


Veľké množstvo bývania-chtivých rodín sa už opálilo pri výhodnej kúpe vysnívaného pozemku, na ktorom je však množstvo prekážok. Tie často nedovolia novým majiteľom úspešne vybaviť územné konanie a stavebné povolenie. _Medzi tie najčastejšie patrí napríklad to, že pozemok nie je v územnom pláne určený na bývanie, alebo že je vyslovene v nejakom ochrannom pásme, kde je stavanie úplne zakázané._Aj takéto veci sa dajú ovplyvniť zmenou územného plánu. Je to však beh na dlhú trať a úspech vám nikto nezaručí.


Susedia sú samostatná kapitola. Je dobré spoznať ich skôr, než si pozemok zadovážite. Už z niekoľkých prehodených viet dokážete zistiť, či s nimi bude rozumná reč a či nebudú robiť zbytočné problémy pri stavbe vášho domu. Na škodu nie je ani návšteva obecného či mestského úradu. V mnohých obciach na Slovensku sú starostovia radi, keď sa chce prisťahovať niekto nový a ochotne vám pomôžu so všetkými prekážkami ohľadom výstavby.


Infraštruktúra na pozemku


Ak je územným plán v poriadku a na pozemku nie sú žiadne existujúce prekážky, ktoré by
bránili samotnej stavbe, potrebujete si ešte preveriť dostupnosť inžinierskych sietí. Pre potreby výstavby potrebujete elektrickú energiu, vodu a odpad. Elektrina sa dá vyriešiť len jedným spôsobom, a to je vybudovanie novej prípojky do distribučnej siete. Vodu môžete vyriešiť napojením na existujúci vodovod, a ak neexistuje, vyvŕtaním vlastnej studne (ak je na pozemku voda). Ak nemáte pri pozemku vybudovanú kanalizáciu, odvod odpadových vôd môžete vyriešiť vlastnou žumpou alebo vlastnou čističkou odpadových vôd. Musíte sa však informovať na stavebnom úrade, či vám jedno z toho povolia vybudovať.


Výber projektu


Množstvo ľudí si vyberá projekty len podľa toho, ako sa im páči dom na obrázku. Viac by ste sa však mali zamerať na pôdorys domu, a na to, ako ho uložíte na pozemku. Orientácia terasy na juh, spálňové okná otočené do tichej strany a nie k hlavnej ceste a podobne. Projektant (alebo predajca hotového projektu), vám musí dodať kompletnú projektovú dokumentáciu minimálne pre stavebné povolenie, v ideálnom prípade aj realizačnú časť. Vybratý dom musí byť v projektovej dokumentácii osadený na vašom
pozemku už pri vybavovaní územného konania.


Výber dodávateľov


Ak ste sa nerozhodli pre stavbu na kľúč od firmy, ktorá vám dodá projekt aj realizuje celú zástavbu, príde na rad výber dodávateľov. Na jednej stavbe sa môže pokojne vystriedať aj 30 firiem. Jedna sa postará o oplotenie, ďalšia o základy, o hrubú stavbu, iná namontuje okná, strechu a odkvapový systém, iná zase spraví zateplenie a fasádu. V interiéri budete
potrebovať niekoľko desiatok špecialistov (elektrikára, vodára, kurenára, stolára).
Nepozerajte vždy len na ponúknutú cenovú ponuku, ale aj na recenzie, vystupovanie, či lokalitu, odkiaľ majster pochádza . Je veľmi výhodné, ak spomínaní remeselníci bývajú práve vo vašej obci. Reklamácia a riešenie prípadných problémov sú tak oveľa
jednoduchšie.


Realizácia stavby


Ak vám to práca a iné povinnosti umožňujú, strávte na stavbe čo najviac času môžete. Váš dozor bude síce nežiaduci, no budete mať stále prehľad o tom, čo sa na stavbe deje a môžete do všetkého včas zasiahnuť. Nevyhnete sa desiatkam nedorozumení napríklad o tom, kde má byť vybudovaný odpad zo záchoda a kde budú zásuvky. Ak budete na stavbe fyzicky prítomní, viete vždy ostatných korigovať.


Kolaudácia a dokončovacie práce


Po úspešnom dokončený odborných a takzvaných špinavých prác vás čaká množstvo upratovania, dokončovacích prác (lepenie líšt, montáž žalúzií, nábytku) a podobných vecí, ktoré budete pravdepodobne realizovať individuálne vo vlastnej réžii. Aj tieto činnosti vám zaberú niekoľko dní až týždňov. Následne, keď sú splnené všetky podmienky, môžete dať dohromady doklady potrebné ku kolaudácii a podať si žiadosť. Po úspešnom skolaudovaní domu sa môžete veselo nasťahovať. O priebehu kolaudácie si povieme niečo v ďalšom článku.

blog

Bloger: Alexandra Patáková

Dátum: 05.06.2022

 ,

Späť na zoznam