Späť na zoznam

Vývoj cien nehnuteľností: Ako to bude naozaj?

Neodborná polemika


Tá jednoducho v tomto prípade naozaj nie je na mieste. Každý, kto roky sleduje a študuje realitný trh, pohybuje sa v ňom, a prípadne sa do obchodov na ňom priamo zapája, vie, že cenu nehnuteľností ovplyvňuje niekoľko stoviek faktorov. Aj keď sa to nezdá, väčšina z nich je skutočne variabilná. Dokonca aj také vlastnosti, ktoré sú na prvý pohľad nemenné, ako sú stav nehnuteľnosti alebo lokalita, sa dokážu zo dňa na deň zmeniť a znížiť alebo naopak zvýšiť cenu nehnuteľnosti. Pri rôznych ekonomických zmenách vo svete sú tieto zmeny uskutočniteľné dokonca v rádoch niekoľkých hodín a cena nehnuteľnosti sa môže závratne zmeniť.


Koronavírus ako veľký hráč


Nemôžeme poprieť, že Koronavírusová kríza zmení ceny nehnuteľností v nasledujúcom období naozaj výrazne. Je však nesprávne tvrdiť, že to bude hneď v nasledujúcich dňoch a že to pôjde závratne dolu alebo naopak nahor. NIE! Ceny nehnuteľností na Slovensku sa budú vyvíjať v rôznych lokalitách rozdielne. Kým v jednom kraji môže skrachovať XY firiem a bývanie v ňom nebude atraktívne – ceny pôjdu dolu, tak v inom kraji sa môže objaviť nový atraktívny zamestnávateľ, ktorý z dôvodu Korony presunie výrobu na Slovensko a ceny pôjdu okamžite nahor. Vehementne vyhlasovať jedinú pravdu nie je vôbec profesionálne.


Nehnuteľnosť ako najstabilnejšia investícia


Vo všetkých kútoch Slovenska sú práve nehnuteľnosti tou najstabilnejšou investíciou, akú môžete urobiť aj počas tohto obdobia. Táto kríza, ani tá predpovedaná ekonomická, ktorú očakávame, nás zatiaľ výrazne nezasiahla, a preto aj v poslednom období stále sledujeme rast cien nehnuteľností. Všetko sa však môže zo dňa na deň otočiť. Už teraz však môžeme sledovať napríklad znižovanie cien prenájmov na podnikanie v mnohých mestách, čo spôsobilo najmä množstvo voľných priestorov po zavretých prevádzkach, ktoré z nejakého dôvodu skrachovali v súvislosti s udalosťami posledných mesiacov.


Aké sekundárne faktory môžu teda pozitívne/negatívne ovplyvniť cenu nehnuteľností?


Sledovanie samotných cien nehnuteľností môže byť zavádzajúce. Pre tých, ktorých zaujíma táto tematika, odporúčame sledovať iné faktory. Sú nimi napríklad: Vznik/zánik pracovných miest vo vašom regióne, vývoj dopytu po rôznych službách, zmena v návštevnosti lokality z hľadiska cestovného ruchu, ale aj terciárne faktory. Cenu nehnuteľností môže ovplyvniť aj výška eurofondov, ktoré tečú do daného regiónu, výstavba novej cyklotrasy, ale aj pozitívny prístup mesta/obce, ktorá podporuje začínajúcich podnikateľov, alebo sa minimálne snaží vytvoriť atraktívnejšie prostredie pre nových nádejných rezidentov.

blog

Bloger: Alexandra Patáková

Dátum: 29.06.2020

 ,

Späť na zoznam