Späť na zoznam

Spolu to zvládneme - coronavirus v realitách

Nakoľko samotná práca s realitami znamená aj priamy kontakt s klientmi, spoločnosť Directreal odporúča svojím klientom ako aj realitným maklérom pri osobnom stretnutí (či už na obhliadke, pri podpise rezervačnej zmluvy, alebo aj len bežnom organizačnom stretnutí) dodržiavať vybrané zásady a postupy v záujme snahy znížiť riziko šírenia vírusu na minimum
  • napriek bežným zaužívaným štandardom a zásadám elementárnej slušnosti, obmedziť, resp. vylúčiť pozdrav formou podania rúk alebo iného priamo fyzického kontaktu
  • dodržiavať minimálny odstup od osoby v doporučenej vzdialenosti najmenej 1,5 metra
  • podľa možnosti nepredlžovať osobné stretnutia a snažiť sa ich skrátiť na nevyhnutné minimum
  • pri obhliadke nehnuteľnosti ponechať otvárenie dverí, priestorov, skríň, skriniek, balkónov a pod. vždy len na jednej osobe (podľa vzájomnej dohody)
  • pri kýchnutí, alebo kašli si zakrývať ústa hygienickou vreckovou, v prípade ak nie je k dispozícií (lakťom alebo rukávom)
  • v prípadoch ak je to možné úplne zrušiť osobné stretnutia a nahradiť ich formou telefonických rozhovorov, alebo elektronickou komunikáciou
  • po absolvovaní nevyhnutých osobných stretnutí, bezodkladne dodržiavať základné zásady hygieny
Na záver len v krátkosti pripomíname, že predmetné opatrenia majú preventívny charakter a ich hlavným cieľom je postupovať racionálne vzhľadom k prebiehajúcej situácií a vyvarovať sa komplikáciám ako aj prípadnému šíreniu paniky medzi klientmi a našimi realitnými maklérmi.


Spoločne to zvládneme


 #koronavirus 
#hygiena
#zásady
#nepodliehajmepanike
#spolutozvladneme

blog

Bloger: Marian Paták

Dátum: 09.03.2020

 ,

Späť na zoznam