Naše služby

Naše služby klientom

 1. Obhliadka nehnuteľnosti
 2. Fotodokumentácia nehnuteľnosti, video , 3D zábery
 3. Poradenstvo pri predaji a kúpe nehnuteľnosti
 4. Kontrola Listu vlastníctva
 5. Vypracovanie cenovej mapy
 6. Označenie nehnuteľnosti reklamným bannermi
 7. Prezentovanie na stránke www.directreal.sk
 8. Prezentácia nehnuteľnosti na vybraných realitných serveroch
 9. Pravidelné informovanie o stave, záujme o nehnuteľnosť
 10. Zabezpečenie právneho poradenstva
 11. Hypotekárne poradenstvo
 12. Vypracovanie rezervačnej zmluvy
 13. Vypracovanie zmluvy o prevode vlastníctva nehnuteľnosti
 14. Vypracovanie návrhu na vklad
 15. Úhrada základného poplatku za návrh na vklad vlastníckeho práva do Katastra nehnuteľnosť
 16. Úhrada poplatkov za overenie podpisov predávajúcich na prevodových zmluvách určených výlučne na úradne účely
 17. Podpis zmluvy v sídle spoločnosti
 18. Vypracovanie preberacieho protokolu
 19. Stratégia predaja a analýza trhu s nehnuteľnosťami
 20. Možnosť obhliadok aj cez víkend
 21. Vyzdvihnutie aktuálneho LV a katastrálnej mapy z Katastra nehnuteľností
 22. Vyzdvihnutie vyhlásenia správcu – v prípade bytu
 23. Manuál prehlasovania energií
 24. Pravidelný report o stave záujmu o nehnuteľnosť
 25. Balíček všetkých potrebných formulárov
 26. Zabezpečenie znalca na ohodnotenie nehnuteľnosti
 27. Zabezpečenie geodeta v prípade potreby

Späť